Stuga att hyra
Bilder Kartor Hyresvillkor Priser Bokning Omgivning

  


   Ankomst, avresa och övriga villkor

 

Tider
Ankomst klockan 14.00
Avresa   klockan 12.00
Vid veckovistelse sker byten lördagar

Sällskapsdjur är mycket välkomna

Rökning bara utomhus


Språk
Värdparet pratar svenska, engelska och tyska

Ytterligare information till våra gäster finns på denna länk

    

VILLKOR FÖR UTHYRNING AV NACKELOFTET

SOM UTHYRARE SER VI TILL:

  • Att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • Att du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid
  • Att stugan stämmer med beskrivningen.
  • Att du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
  • Att du får disponera stugan från kl. 14 avtalad ankomstdag till kl. 12 avresedagen, om inget annat överenskommits

NÄR BLIR DIN BOKNING BINDANDE?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

NÄR SKALL DU BETALA?

Om du bokat tidigare än 45 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 kr/vecka.

Anmälningsavgiften skall betalas inom 30 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om Du bokat senare än 45 dagar i förväg skall anmälningsavgiften betalas inom 15 bankdagar. Bokar du senare än 30 dagar före ankomst skall hyran betalas omedelbart.

VAD HÄNDER OM DU INTE BETALAR I TID?

Om Du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM DU VILL AVBOKA?

Du kan avboka till oss muntligen, skriftligen eller via internet. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mera än en expeditionsavgift på 500 kronor plus avbeställningsförsäkring.

Om du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.

Om Du redan hunnit betala mer än vad du i så fall är skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.

Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp som motsvarar den nye hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kronor plus avbeställningsförsäkring.

DINA RÄTTIGHETER

Om stugan inte tillhandahålles i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

I stället för att säga upp avtalet kan du begära att hyran sätts ned.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

DINA SKYLDIGHETER

Du måste vårda stugan väl och följa våra ordningsregler, anvisningar och bestämmelser. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis för fritidsändamål eller som arbetsplats) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

AVTALET UPPHÖR MED OMEDELBAR VERKAN OM

  • du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan, på tomten eller i den omgivande naturen eller om
  • stugan används för annat än avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER MM

Parterna har rätt att träda ifrån förmedlingsavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energi-tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag från den nytta du haft av stugan/lägenheten.

ÖVRIGT

Alla inbetalningar av hyra görs till Jan Helling på konto 9020.36.039.41 Dessa medel är dina och får tidigast avräknas från hyresskuld vid din ankomst.
I stughyran ingår inte städning, sänglinne och handdukar. Tänk på att ta med detta! Om du inte har städat vid avresa tillkommer en kostnad på 500 kronor som vi efterdebiterar.

Dessa allmänna villkor överensstämmer med avtal mellan Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) av den 29 maj 1990.

Jan och Sonja Helling, Järnvägsgatan 5, 461 31 Trollhättan

Telefon: 0705 163 573,
E-post: jan.helling@helling.se

 

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

0705 163 573


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010