Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

Välkommen till Sonja och Janne Helling

Sonja-och-Janne-Hultet-2016-1.JPG

     Sonja och Jan Helling
på Nackehultets veranda

Vi har på Pages in English ​lagt in sidor som även kan läsas av den som behärskar engelska. Här kommer det in många noveller som på engelska kallas "short stories". Dessa är främst avsedda för släktingar i USA.
Från juni månad finns alla 10 kapitel införda av boken
"My sister Christina" översatta till engelska.

Okt-1.JPG    Fotografi från vår hamn i Nacketjärn. Okt 2017

IMG_2854.JPG

Nackehultet och Nackeloftet

Sonjas-slaektforskning.JPG

Rummet hemma i Trollhättan
där Sonja håller på med släktforskning
.

Mars 2019

∎ Ändringar på hemsidan
Eftersom Miljö & Klimat har blivit högprioriterade frågor i samhället och att jag redan har skrivit en del artiklar på dessa teman har jag gjort en del förändringar av hemsidans huvudrubriker.  Du får nu räknar med att de kommer i följande ordning:
Janne & Sonja, Släkthistoria, Nackehultet, Sverigehändelser,
Miljö & Klimat samt Artiklar & Böcker
.

∎ Jannes hemliga nyårsönskan för året 2018

Janne hade talat om för några läsare att han skulle sluta skriva långa kulturhistoriska berättelser. Men han vågade inte tala om för någon att han från året 2018 skulle skriva kortare berättelser på svenska, såväl som Short Stories på engelska. Han visste inte om han skulle klara att lägga in dessa artiklar vid varje månads slut på denna hemsida, men han klarade det under hela 2018 och fortsätter!

 Alla artiklar från 2018 och 2019

- Artiklar på svenska från 2018 och 2019 har flyttats över till en flik
  som heter: "ARTIKLAR & BÖCKER".
- Alla engelska short stories finns på "Pages in English" under
  fliken "SHORT STORY".

Under BÖCKER finns förteckning över alla de som Janne skrivit.

∎ Senaste månadens händelser finns här:

Senaste månadernas händelser. Här ingår nu mars månad 2019.

∎ Nya artiklar från mars 2019

- 100 år av Demokrati i Sverige Del 3. Finns efter Del 1 och Del 2.
- Klimatfrågan och Greta Thunberg
- Grundläggande information om Agenda 2030

 Släktregistret

För många år sedan övertog Janne ansvaret efter sin far Hjalmar Helling för uppdateringar av vårt släktregister. Det är digitaliserat  i programmet MinSläkt. Detta program har 2018 graderats upp till version 4.2. Därmed tog Janne itu med uppgiften att utnyttja nya möjligheter att gradera upp släktregistrets innehåll. Observera att det även innehåller Sonja´s släktingar.
Under 2018 och 2019 har Janne i sin dator tillfört nya uppgifter om våra släktingar. Sedan flera år har vi fått såväl julbrev som julkort samt på senare år även julhälsningar i form av meddelanden via internet. Det som har glatt oss mest är julbrev som berättar om vad som har hänt i släktingarnas familjer under året. Varje år har vi använt oss av ny information som vi fått och kunnat använda detta för att uppdatera vårt släktregister.
Här finns en länk till 2018 års julbrev till våra släktingar och vänner.

Granngårdar till Nackehultet har sålts under 2017 och 2018.​

Till vår överraskning såldes gården Jättenhem i december 2017. Den gården ligger på höjden söder om vår fritidsgård Nackehultet. Den nye ägaren heter Jan Graf och bor med sin familj utanför Kiel. Han är tysk men klarar bra att både prata och skriva svenska. Under 2018 påbörjades även bygget av ett hus som har döpts till Dvärghem Denna stuga blev klar i mars månad 2019. Nu kommer arbetet att  påbörjas att restaurera den gamla Dalslandsstugan. Det är ett arbete som beräknas ta flera år.

Under 2018 sålde Regina Runge sin stuga som heter Nacketjärnet. Det var en svensk familj Andreas Larsson från Källby, öster om Lidköping, som har köpt den fastigheten.

Min syster Christina, Utgåva 2.

En utgåva 2 av denna bok blev färdig i augusti 2017. Planer på att skriva boken hade Janne redan för sex år sedan. Det var medan han höll på med bokern "Närketrilogin". Under arbetet upptäckte han en intressant släkting som hette Christina Wallqvist och som var hans farfars fars syster. Hon var den första av våra släktingar som emigreerade till USA 1867. Janne var beredd att skriva en romanliknande berättelse (som blev sakprosa) med Christina

som huvudperson i berättelsen. 

Boken om Christina Wallqvist blev Jannes sista bok.

Janne har bestämt sig för att boken "Min syster Christina" skulle bli hans sista bok. Andra utgåvan blev färdig i juli 2017. För varje bok Janne skrivit genom åren har han i papplådor eller i flera ringpärmar samlat allt fakta-underlag som han använt sig av.
Om du kan läsa engelska kan du på "Pages in English" under fliken "Christina" finna denna bok översatt och redigerad med texter och bilder till engelska i sin helhet. Sedan juni 2018  finns bokens alla kapitel på engelska på sidan "Pages in English".

Sonjas aktuella projekt

Sonja fortsätter sin släktforskning. Hon har fokus på att skriva om sina föräldrar Ruth och Otto Persson. Hon har även på nytt engegerat sig i politiken. Hon kommer från 2019 att arbeta för Överförmyndarnämnden i Trollhättan. Under 2018 avslutade Sonja sina insatser som vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. De hade flytt från krig och förföljerse i sina hemländer och sökt asyl i Sverge. Dessutom räknar Sonja med att på försommaren 2019 fortsätta med trädgårdsskötsel och blomsterarrangemang på fritidsgården Nackehultet. Därutöver gör Sonja med glädje många insatser för våra två yngsta barnbarn som bor med sin familj på Västkusten ute på ön Tjörn. Sonja ägnar sig numera även åt att fotografera med sin mobil och att vara aktiv på Facebook i "Familjegruppen". Den innehåller fortlöpande nyheter om våra barn och barnbarn samt deras familjeliv.​

Länk till: Här bor vi i Trollhättan

Observera att vi tagit bort "Sidor på tyska". Det beror på att vi inte längre själva hyr ut Nackeloftet. Det sker numera via Airbnb. Uthyrningen sköts av Anna-Lena Helling och Sonja Helling

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010