Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 

Verktyg för Lean produktion

verktygleanprod.jpg

Sammanställda av Quest Worldwide.

Översättning Jan Helling

  Detta är en behändig handbok i fickformat. Den innehåller koncept och principer samt de 30 vanligaste verktygen som kommer till användning vid Lean produktion. Här ges korta och enkla svar på frågor om varje verktyg: "Vad det är", "Hur verktyget används" och "Vilken hjälp verktyget ger ".

  Handboken är en värdefull kunskapskälla och referens för alla som deltar i utveckling av system för att nå resurssnåla, snabba och smidiga värdeflöden i en av kundbehov styrd produktion av varor och tjänster. Verktygen är grupperade i en ordningsföljd som motsvarar de faser verksamheten har utvecklats hos företag som framgångsrikt har transformerats till lean produktion.

  Verktyg för Lean produktion innehåller den minimikunskap som är nödvändig för företagets lean-specialister, projektsamordnare, produktionsledare, produktledare samt ledare för stödjande funktioner som teknik, underhåll, planering, kvalitet och personal.

  För att köpa den senaste versionen av denna lilla handbok föreslås kontakt med Lean Forum.
Boken kostar 175:- kronor per styck. 

Quest World Wide har på engelska även givit ut en serie andra lika behändiga handböcker till stöd vid kvalitets- och verksamhetsutveckling med titlar som: Solve that problem! – Build that team! – Make things happen! – Be your best! – Create the difference!

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010