Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

Vägvisaren till lean företagsamhet

Vaegvisaren-framsida-001-3.jpg

Vaegvisaren-Innehaall0001.JPG

Boken handlar om hur begreppet ”lean produktion” myntades och hur konceptet långt dessförinnan hade börjat utvecklas hos företaget Toyota i Japan redan på 1950-talet. En ständig vidareutveckling av industriella system har skett från hantverksproduktion, via massproduktion och till lean produktion.

Karaktäristiska skillnader i logik och principer beskrivs liksom hur konceptet lean effektiviserar t ex produktutveckling, tillverkning, företagsamverkan och kundservice. Det finns goda skäl att på svenska använda begreppet ”lean företagsamhet” för företag som bedriver en lean produktion inom alla funktioner och i samverkan med leverantörer och återförsäljare.


  Det är i hög grad en fråga om företagsfilosofi, det vill säga ledarnas kärlek till visdom, och hur de skaffar sig den. Framför allt handlar det om konsten att utveckla ett överlägset ledarskap och lagarbete som kan ställa organisationens resurser i kundernas tjänst. Företag kan uppnå en hög lönsamhet genom att bara producera det som kunder verkligen beställt, varken för tidigt eller för sent, och med en säkerställd kvalitet i både varor och tjänster. Företagen förbrukar jämförelsevis mindre resurser av allting och överallt i organisationen. Här beskrivs hur det går till.

Ett viktigt inslag i lärandet, utöver egen praktisk erfarenheter från tillämpning är lean principer, är att som kunskapsarbetare även göra omvärldsanalyser. Omvärldsbevakningens inriktning och fokus utgår från företagets unika tillstånd och behov. Obesvarade frågor söker svar inför planerade förändringar samt söker kunskaper om hur branschens bästa företag och andra föredömliga företag bedriver sin verksamhet. Du får hjälp att finna vilket innehåll och fokus du behöver ha i din omvärldsanalys med hjälp av en vägvisare för företagets utveckling längs lean-vägen under flera år.

Exempel ges på vad andra omvärldsbevakare har funnit hos företag som befunnit sig i olika faser och nivåer av effektivitet och kundnytta. Du kan stanna upp vid den milstolpe längs vägen där ditt företag befinner sig för att söka djupare kunskaper på egen hand. Förslag ges på frågor att ställa till kollegor i andra företag som praktiserar en lean företagsamhet på samma eller nästa högre nivå av kvalitet och produktivitet.

 

 Här ges även uppslag till innehåll i den framtidsvision som ni skapar för hur ett mästarföretag inom branschens kan bedriva sin verksamhet. Boken avslutas med tankar såväl om framtiden för lean företagsamhet som tankar om vad den ständigt pågående
industriella vidareutvecklingen kommer att leda till för nya koncept i nästa industriella epok. Det kanske redan finns företag som har
lagt grunden för en ny generation föredömliga företag och som vi ännu inte har upptäckt?

Boken kan köpas från HellingGruppen. Pris 290:- kronor plus porto,
eller laddas ner från denna länk: Vägvisaren

 

HellingGruppen AB, Storgatan 43 D, 461 30 Trollhättan

Tel: 0705 163 573 - E-post: jan.helling@helling.se

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010