Janne & Sonja Järnvägsgatan Nackehultet Nackeloftet Släkthistoria Böcker Artiklar

Material från familjen Hellings släktarkiv

  Släktregister

K00-1-Familjen-Helling-1910.jpg

Jannes far Hjalmar Helling organiserade ett släktregister med registerkort och stamtavlor. Det är han som står längst upp till vänster på denna bild som togs av hans familj när de bodde på Kungsholmen i Stockholm. Sonen Jan Helling övertog uppgiften och har på sin fars uppmaning fortsatt att underhålla arkivet. Registret har numera digitaliserats och lagts in i programmet MinSläkt

Under åren har komplettering fortlöpande skett med nya fakta. Ofta har det skett i samband med julen, då vi fått julbrev och julkort med nya kunskaper om släktingar i Sverige och USA. Registret omfattar numera 2 100 personer. Till vår glädje har vår son Tomas Helling på hösten 2017 åtagit sig uppgiften att svara för släktregistrets fortsatta uppdateringar. (tomas.helling@helling.se)

Detta släktregister är inte publicerat på internet. Tomas Helling har ordnat så att flera släktingar i fortsättningen kan få tillgång till släktregistret och samarbeta med dess fortlöpande uppdateringar. Om du har ett släktforskningsprogram med möjligheter att importera en gedcom-fil kan du beställa en sådan. På motsvarande sätt är Tomas tacksam om du kan sända en gedcom-fil som han kan importera för att uppgradera släktregistret.

berättelser om släkten

Bildspel-svensk-framsida-nov-001.jpg

Länk till bildspelet, pdf-fil - 43 MB
Observera att det är en stor Adobe pdf.fil.
Räkna med att det tar flera minuter att ladda
ner denna fil. Bokens senaste utgåva är nr 3 från maj 2015. Men det är inga större förändringar.

Under årens lopp har Janne skrivit flera släktberättelser.
För att få mer information om dem kan du gå in på följande länkar.
- Släktkrönika på svenska och engelska, 1978.
- Video-filmen "Tre vägar till Gamla stan", 2008.
- Familjen Helling på Kungsholmen, 2009.
- Närketrilogin, 2010. Utgåva 3 i maj 2015.
- Trådar som försvann. Utgåva 1 i dec. 2015.

- Min syster Christina. Utgåva 2 i aug 2017.

Dessa böcker har inte lagts ut på internet. Några kan köpas och andra kan vi låna ut. För att underlätta möjligheter att ta del av innehållet i boken Närketrilogin har ett bildspel publicerats i PowerPoint. Det är på 168 bilder och ger en sammanfattning av bokens innehåll med alla illustrationer och kortfattade texter. Den senaste utgåvan är från novembre 2011. Från barnen har kommit önskemål om att Janne även bör läsa in sin egen berättelse i detta program. Det har han ännu inte gjort. Däremot översätter han "Min syster Christina" till engelska. Det första kapitlet kan nu läsas på "Pages in English" fliken "Christina".

Släktresor

 Bild-01-Framsida.jpg

Länk till bildspelet: Bergsmannen, Gästgivaren, Emigranten.
Detta bildspel har producerats av
Anna-Lena Helling

  Som en tradition sedan många har vi under försommaren
  arrangerat släktresor för våra barn, barnbarn och andra
  anhöriga. Förutom att ha trevligt tillsammans, lära känna
  Sverige och länder i vår omgivning, har en del resor även varit
  avsedda att upprätthålla kontakter med släktingar och deras
  hemstrakter samt även med familjens släkthistoriska rötter
  och förfäders och förmödrars levandsförhållanden.

- 2002 Norge

- 2008 Gamla stan,Sthlm
- 2004 Småland och Skåne

- 2009 Umeå

- 2005 Dalarna

- 2009 Kungholmen, Sthlm

- 2006 Polen - 2010 Danmark​
- 2007 Dalsland - 2011 Bergslagen och Närke 
- 2008 Danmark

Karlskogaemigrationen-1.jpg

Karlskogaemigrationen-2.jpg

Karlskogaemigrationen-3.jpg

Vårt familjeföretag HellingGruppen AB hölls vid liv i 32 år mellan 1984 och 2015. Då såldes företaget till vår dotter Anna-Lena Helling och hennes man Joakim Pettersson. De förändrade sitt enskilda företag och skapade Glassboa AB. Här finns en länk till en sammanfattande berättelse om 32 år med HellingGruppen AB.

HG-kristallen-5.jpg

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010