Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Samverkan mellan Saab och svenska leverantörer

Samverkan-Saab-leverantoerer.JPG

Jan Helling & Erland Holmdahl

Saab-Scania, UP Utvecklingsplan, Göteborgs Universitet, 1983

  0. Sammanfattning
  1. Bakgrund och syfte
  2. Saab´s inköpsstrategi

  3. Sju samverkansformer

  4. Leverantörer till Saab
  5. Företagsmål och strategier
  6. Konsekvenser för verksamhetsområden inom Saab

  7. Konsekvenser för personal inom Saab Material
  8. Arbetsorganisation
  9. Konsekvenser för leverantörer

 10. Analys av inköpsstrategi och samverkansformer

 11. Förslag till åtgärder
 12. Förteckning över litteratur

Illustration av Jan Helling

 

 

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010