Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Resurssnålt företagande

Resurssnaalt-foeretagande.JPG

Börje Jarl & Sven Ohde & Jan Helling med flera.

Almqvist&Wiksell 1992

Har du insett att en industriell revolution pågår i omvärl-den? Har du kunskaper om de nya synsätten och den nya industriella logiken? Har du insett nödvändigheten av att skapa ett företag som, snabbare än konkurrenterna och med mindre resurser och högre kvalitet, tillgodoser kunders och konsumenters verkliga behov?

Vad resurssnålt företagande handlar om. Det är ett företagande som innebär att all kraft som frigörs när enbart det som ger kundnytta prodiuceras, kan kanaliseras och användas till ständig utveckling och förbättring av affärer, produkter och processer.

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010