Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Organisationsförändring

Organisationsfoeraendring.JPG

Erfarenheter av medbestämmande i praktiken

Jan Helling, S-Å Aronsson, Ronny Johansson,
Bosse Melander. ​LiberHermods & SPF ,1980

Bilprojekt X-36 var nära sin fullbordan. Det var bara månader kvar till dess modellen under 1978 skulle lanseras på marknaden som den framgångsrika SAAB 900. För Utvecklingsverkstäder innebar det en mycket intensiv arbetsperiod med utprovningsverksamhet. Samtidigt genemfördes internt genomgripande organisationsförändringar.

I den häör boken berättar chefen, två fackliga representanter och en företagsintern organisationskonsult om förändringsarbetet. Den autentiska skildringen av händelseutvecklingen i dagboksform kompletteras med postiva och negativa personliga upplevelser och

erfarenheter.

Organisationsförändringen äger rum bland människor i en bilverkstad. De förändringsstrategier och arbetssätt för förändringsarbetet som ingående diskuteras är emellertid tillämpbara i alla organisationer oberoende av arbetsmiljöer och branchområden.

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010