Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Mot mästerskap
Alternativa vägar till framgång för tillverkningsindustrins företag

Beskrivning: C:\Users\HellingGruppen\Documents\HG hemsida\helling.se\images\bocker\masterskap.jpg

Jan Helling
Utbildningshuset/Studentlitteratur 1995

Det här är ett försök att ta ett helhetsgrepp på industriell verksamhet vid 1900-taletsslut som bygger på kunskaper och erfarenheter från 16 tillverkningsföretag. Företagen representerar skilda verksamheter med små och medelstora företag, enkla och avancerade produktionssystem samt alternativa ledningsprinciper. Industriellt hantverk och småindustri dominerar vid seklets början. System för process- och massproduktion vid dess mitt. Här finns vägen till en så kallad lean företagsamhet.

Vid seklets slut stog vi inför ett vägskäl till en ny industriell revolution. Ledande företag utvecklade system för snabb, resurssnål och individuell flödesproduktion med totalkvalitet. Vi kan redan ana konturerna i nästa industriella revolution med informationsteknologins landvindningar. Förklaring till tillverkningsindustrins olika verksamhetsformer söks i seklets industriella historia. Diskussionen av alternativa utvecklingsvägar och väntade framgångar och motgångar inför sekelskiftet tar sin utgångspunkt i aktuella trender och nivåer av kvalitetsutveckling. Företagens prestationsförmåga jämförs med vad som krävs av mästerlig företagsamhet enligt kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. De angreppssätt som företagen valt för att bli branschledande är inte i alla avseenden i mästarklass eller möjliga att ta efter för andra företag. Av det skälet finns i boken frågor som utmanar läsarens egna kunskaper och erfarenheter.

Boken är slut på förlag. Kopior av boken kan eventuellt köpas producerade av IndustriForum i Jönköping

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010