Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 

Beskrivning: C:\Users\HellingGruppen\Documents\HG hemsida\helling.se\images\bocker\ballong.jpg


Ballongkraften
Lokal samhällsutveckling
med kvalitet
Jan Helling
Offensiva Åseda 1998

Offensiva Åseda har efter två år blivit det hittills mest omfattande exemplet på den nya folkrörelse för lokal utveckling som spirar i många delar av landet. Det finns stora outnyttjade resurser för samhällsutveckling i det civila samhället. Det som händer är ett naturligt inslag i den förstärkning av samhällets system på lokal, regionla och överstatlig nivå på bekostnad av kommunal och nationell nivå.

Detta framgångsrika exempel väcker många intressanta frågor om hur det politiska systemet måste förändras för att passa in i det nya informations- eller kunskapssamhället. Näringslivet utvecklades positivt samtidigt som samhället i övrigt stagnerade. Storkommunens dåliga ekonomi gav inte utrymme för stöd till utveckling utan tvingade snarare fram en nedrustning av den offentliga sektorns service. Det blev i längden en ohållbar situation.

Medborgarna tog saken i egna händer och bildade en samhällsförening – Offensiva Åseda. Föreningen fick ett effektivt stöd genom att näringslivets företag i samverkan tog ett samhällsansvar. Föreningen inspirerades av den nya nationella kvalitetsrörelsens grundläggande värderingar och tog kraftfullt itu med ett metodiskt och systematiskt förbättringsarbete i samhället längs hela livslinjen från "vaggan till graven". I boken berättas ur medborgarnas perspektiv bakgrunden till samhällets stagnation, hur samhällsföreningen skapades, grundtankar och vägledande principer för utveckling och samverkan, hur arbetet bedrevs under de första åren samt de resultat som uppnåtts.

Boken avslutas med visioner och planer för framtiden, en kritisk granskning av det som hänt samt en diskussion av de konsekvenser det kan bli för det lokala politiska systemet när motsvarande initiativ till lokal utveckling sprider sig i landet.

Boken kan köpas från Offensiva Åseda för 150:- kronor

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010