Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Ledarskap genom ständiga förbättringar

Ledarskap-genom-staendiga.JPG

Jan Helling - Sven Jirby
SIQ - SAF - Ledarna 1999

Ledarskap genom ständiga förbättringar är ett idé och arbetshäfte för kundorienterad verksamhetsutveckling baserat på SIQs Modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Det är också en berättelse om hur AB Per Petum går från kris till framgång.

Häftets syfte är att förtydliga SIQs Modell för verksamhets- utveckling. Det sker genom en bildberättelse om hur AB Per Petum går från kris till framgång genom att sätta igång en systematisk kundorienterad utveckling av sin verksamhet. Häftet innehåller:
- frågor som är vikiga att diskutera och ta ställning till
- exempel på hur föredömliga organisationer arbetar
- analys och förbättringsverktyg att använda i den egna verksamheten.


Ledarskap genom ständiga förbättringar introducerar konceptet totalkvalitet på ett sätt som stimulerar tanken, hjärtat och handen

 Boken kan köpas från HellingGruppen AB för 100:- kronor per styck

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010