Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Lära sig se
av Mike Rother & John Shook​

Laera-sig-se.JPG

Översättning till svenska av Jan Helling

Boken har givits ut av Lean Enterprice Institute (LEI). Det är en ideell organisation för utbildning och forskning som grundlades 1997 för att ge stöd till utveckling av pronciper för "Lean Thinking", något som vi på svenska valt att kalla "lean företagsamhet". Det är något som berör alla aspekter av företagsamhet i alla varu- och tjänste-producerande företag. En viktig ambition för organisationen LEI är att skapa en uppsättning principer och verktyg som kan komma till användning vid utveckling av effektiva produktionssystem.

Detta blev det första verktyget bland en lång rad följade som LEI har producerat. Det baserar sig på den metodik som företaget Toyota praktiserat och som på kommit att kallas Value Stream  Mapping, och på svenska för "Kartläggning och förbättring av värdeflöden".

Denna svenska version av boken "Learning to See" var den första som översattes till ett annat språk. Numera finns både den och många fler böcker i samma serie översatta till många språk. Flera av seriens böcker är även översatta till svenska av Lean Forum. Därifrån kan denna bok köpas för 500:- kronor och dessutom många andra böcker.

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010