Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

 Kundorienterad verksamhetsutveckling

 

Kundorienterad.JPG

Jan Helling & Tomas Helling
Studentlitteratur 2001. Utgåva 9

Detta är en handbok för alla ledare som ska utveckla och utvärdera organisationens verksamhet. Här beskrivs hur de verktyg för verksamhetsutveckling kan användas i som har utvecklats av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ och The European Foundation for Quality Management, EFQM.

SIQs Modell  baseras på tretton grundläggande värderingar som utgör kärnan i kundorienterad verksamhetsutveckling. De är kännetecknande för framgångsrika organisationens verksamhet.

Varje företag behöver metoder för att systematiskt utveckla verksamheten samt att mäta och utvärdera vad ledares och medarbetares insatser leder till – även sett ur ett kundperspektiv. Modellerna för verksamhetsutveckling har kriterier- och utvärderingssystem som kan byggas in och förstärka organisationens ledningssystem. Ekonomiska nyckeltal integreras därmed med organisatoriska, samhälleliga och kundorienterade aspekter. Boken belyser även de drivkrafter som leder till ständiga förbättringar och vidareutveckling av processer, varor och tjänster.

 

Detta är den åttonde och vidareutvecklade utgåvan av boken. Hänsyn har denna gång tagits till att det blivit allt vanligare att även använda den europeiska modellen. Dessutom är det från 2000 möjligt att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet med verksamhetsbeskrivningar baserade såväl på SIQs Modell som EFQMs Execellence Model och Baldrige Criterie for Performance Excellence.

Boken kan köpas från HellingGruppen AB för 290:- kronor/styck

 

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010