Janne & Sonja Släkthistoria Nackehultet Sverigehändelser Miljö & Klimat Artiklar & Böcker

                                               Buncha och Lives in the making

Beskrivning: C:\Users\HellingGruppen\Documents\HG hemsida\helling.se\images\bocker\buncha.gif

Buncha - Hur man delar företag för optimalt utnyttande av arbetskraftens potential och
Lives in the making
The story of a Manufacturing Family

Kuniyasu Sakai - Taiyo Group1985 resp. 1991

Två mycket intressanta böcker av den japanske företagaren Sakai som har byggt upp en grupp av små och medelstora företag som har stora framgångar och som i många avseenden har nått världsklass prestationsförmåga.

I Bunsha - som betyder "företagsdelning" beskriver Sakai hur organisationen systematiskt delar företag för att de hela tiden skall växa organiskt. I Lives in the making beskriver Sakai hur företagsgruppen har utvecklats och vad som kännetecknar livet för småföretagare i Japan - något som är okänt för de flesta utanför Japan men som förklarar många av de framgångar som vissa japanska företag har nått internationellt.

Böckerna kan köpas från HellingGruppen AB för 150:- kronor per styck.

 

Här kan du söka i innehållet

Hemsidans ägare:

Jan och Sonja Helling
Järnvägsgatan 5
461 31 Trollhättan

Janne 0705 163 573
Sonja 0702 304 719


Hemsida med Sitoo

Copyright 2010